Vaimse intelligentsuse koolitamine paremaks inimeseks saamiseks

Vaimne intelligentsus on üks inimese tervise dimensioone, mis sõnastatakse lisaks füüsilisele ja vaimsele tervisele. Vaimset intelligentsust võib kirjeldada kui inimliku pingutuse vormi, et leida elust lootust, tähendust ja rahu.

vastavalt Maailma Tervise Organisatsioon (WHO) on kolm olulist komponenti, mis on terve definitsioon, mis põhineb tervisliku eluviisi tegelikul kontseptsioonil, sealhulgas füüsiliselt terve, emotsionaalselt terve ja sotsiaalne heaolu. Kuid viimastel aastatel on mõned eksperdid lisanud vaimse intelligentsuse nende kolme põhikontseptsiooni tasakaalustava tegurina. Seda tüüpi intelligentsust võib tegelikult näha inimaju aktiivsuse põhjal, kui tehakse vaimsele tervisele kasulikke asju, nagu mediteerimine või kummardamine.

Vaimsus on tervisega tihedalt seotud, sest põhimõtteliselt on keha, vaim ja vaim omavahel seotud. Tervis ühes aspektis avaldab mõju teistele terviseaspektidele. Mõned uuringud on isegi leidnud, et positiivne mõtlemine ja inimeste religioonist leitud jõud aitavad kaasa tervenemisele ja inimeste tervisele. Kuigi vaimset intelligentsust peetakse elus oluliseks komponendiks, on seda raske teaduslikult mõõdetavateks näitajateks tõlkida.

Vaimse intelligentsuse tunnused

Üldiselt on kõrge vaimse intelligentsusega inimesel järgmised omadused:

 • Eneseteadvus, teadmine, mis on tema elus väärtus, millesse ta usub ja mis teda motiveerib.
 • Suudab lahendada probleeme vastavalt oma põhimõtetele ja tõekspidamistele.
 • Austage mitmekesisust ja keelduge teiste suhtes vägivallatsemisest.
 • Tundke vajadust mõista algpõhjust ja teil on kalduvus esitada põhiküsimusi.
 • Suudab teadvustada seoseid objektide ja erinevate toimuvate nähtuste vahel.
 • Suudab omada ja kindlalt kinni pidada oma tõekspidamistest, mis võivad enamikust inimestest erineda.
 • Parem reageerimine ja juhtimine stressile.

Vahepeal defineerib vaimsuse ekspert vaimset intelligentsust kui võimet kasutada spiritismi eesmärkide saavutamiseks ja probleemi lahendamiseks. Tema sõnul koosneb vaimne intelligentsus järgmisest neljast võimest:

 • Hea eneseteadvus.
 • Suudab igapäevastest kogemustest kasu ja tähendust ammutada.
 • Oskab kasutada vaimseid ressursse probleemide lahendamiseks.
 • Vooruslik.

Näpunäiteid vaimse intelligentsuse treenimiseks

Igaühel on ainulaadne ja erinev elukutse ja vaimne teadlikkus. Kuid eesmärk on sama, nimelt leida rahu ja sisemise rahu tunne. Igal inimesel on erinev viis vaimse intelligentsuse saavutamiseks, näiteks palve, meditatsioon, positiivne enesejaatus (jaatused), vaimsete laulude laulmine, inspireerivate raamatute lugemine, vabas õhus puhkamine, vabatahtlik tegevus.

Mõned neist näpunäidetest võivad aidata teil vaimset intelligentsust harjutada:

 • Mõtiskle elu mõtte üle.
 • Osaleda sotsiaalteenuste tegevuses. Teiste heategevuses osalemine võib anda teile võimaluse kohtuda inimestega, kes jagavad sarnast kutsumust.
 • Valmis leppima ja avama muutusi elus.
 • Tehes head teistele, nii tuntud kui ka tundmatutele.

Lisaks vaimse intelligentsuse suurendamisele ärge unustage alati parandada emotsionaalset ja intellektuaalset intelligentsust. Jätkake oma elukvaliteedi parandamist, püüdes saada paremaks inimeseks ja palvetage alati Kõigeväelise Jumala poole. Täiendusena olge vaimse rahu saamiseks tänulik kõige eest, mis teil on.