Alushariduse eelised ja puudused

alushariduse programmid (PAUD)võib aidata lapse arenguprotsessi optimaalsemaks muuta. Erinevad eelised mida lapsed saavad mis jälgi PAUD-i, see onõppida, kuidas suhelda eakaaslastega, juhtida stressi ja lahendada probleeme.

Asjatundjate sõnul on alusharidus lapse arengu seisukohalt oluline. Selle hariduse kaudu saab teie väike laps õppida suhtlema ja looma sotsiaalseid suhteid temavanuste lastega rühmades. Mida varem lastele neid asju tutvustatakse, seda kasulikum on see nende arengule. Mitte ainult PAUD-i koolides, nüüd on alusharidus saadaval ka mitmes lasteaias.

Alushariduse eelised

Lisaks ülalmainitutele pakub PAUD lastele mitmeid muid eeliseid, nimelt:

 • Laste hariduse ettevalmistamine

  Alusharidus on hea võimalus laste hilisemaks akadeemiliseks hariduseks. Lapsed, kes on harjunud õppima väikesest peale, on valmis ja kiiremini uut teavet vastu võtma. See võimaldab lastel järgmisel haridustasemel teadmisi paremini omandada.

 • Aidake kaasa laste emotsionaalsele ja intellektuaalsele arengule

  Varajane haridus võib samuti aidata teie lapse emotsionaalset ja intelligentsust arendada. Alushariduse saanud lapsed on kannatlikumad, iseseisvamad ja saavad teiste inimestega hõlpsamini läbi. PAUDis õpetatakse lapsi ka lugema, lugema, kirjutama ning neid õpetatakse väljendama oma loovust joonistamise ja laulmise kaudu. Selles PAUD-is omandatud kogemused võivad tema intelligentsust kasvatada.

 • Positiivne lapse isiksuse kujundamine

  Teine varajase hariduse eelis on see, et lapsed saavad paremateks isiksusteks. Lastel, kes käivad alushariduses, on täiskasvanuna väiksem risk sattuda juriidilistesse probleemidesse ja uimastite kuritarvitamisse.

Uuringute põhjal on alushariduse saanud lastel paremad võimalused saada tööd ja saada stabiilne sissetulek, kõrgharidus, aga ka sotsiaalmajanduslik staatus ja piisav ravikindlustus.

Laste varasest east peale kooli saatmine ei pruugi aga garanteerida, et lastel on hiljem parem elu. Lapse tuleviku määramisel mängib väga olulist rolli ka vanemate koduse kasvatustöö muster.

Varajase hariduse puudused

Kuigi mitmed uuringud näitavad alushariduse eeliseid, on sellel haridusel ka puudusi, nimelt:

 • Suur grupp

  Alushariduse üks miinus on see, et ühes klassis on liiga palju õpilasi või PAUD-koolis on vähe õpetajaid. See võib muuta PAUD-i õpetamise ja õppimise protsessi optimaalseks. Seetõttu peaksid lapsevanemad valima PAUD-i suhtega üks õpetaja 8-10 lapse kohta vanuses 4-5 aastat või üks õpetaja iga 6-9 lapse kohta vanuses 2,5-3 aastat.

 • Lapse stressi tekitamise oht

  Teine väikelapsehariduse puudus on see, et see võib tekitada lastele stressi. Erinevad tegevused koolis võivad teda väsitada. Lisaks ei saa lapsed koolis olla koos vanematega ja veeta rohkem aega teiste inimestega. See võib last hirmutada või tunda end mõnda aega masenduses, eriti vaikse lapse puhul.

Hea haridus on ideaalse kasvatusstiili oluline osa. PAUD-i külastades saavad lapsed hakata õppimisega kohanema juba noorelt. Nii et ärge kartke saata oma lapsi PAUD-i, kui nende vanus on juba sobiv.